nest (ongoing)

Website Wiesje Peels & Trijntje Keijser

Welkom bij ons portfolio! Wij vertalen universele inspiraties in spannende beelden, poëtische teksten, performances en installaties in ons lopende intergenerationele project 'Nest'. We werken ook in opdracht van musea, theatergezelschappen en andere culturele instanties ;) Lang leve de transfer! We houden van samenwerking.

Welcome to our portfolio! We translate universal inspirations into exciting images, poetic texts, performances and installations in our ongoing intergenerational project 'Nest'. We also work on commission for museums, theater companies and other cultural bodies ;) Long live the transfer! We love to colab.

“mimus,

“Mimus, op CNN

“Mimus, op Vimeo
Wiesje Peels over “Mimus, op Vimeo
Koop “Mimus,! (NL)Buy “Mimus,! (Outside NL)

Wiesje Peels (Nederland, 1975)
maakte als kind al kennis met het circus. Haar vader runde het eenmanscircus 'Theatro Picollini', waarin zij wel eens een rolletje speelde als uit het publiek niemand durfde mee te doen. Het circusleven bleef haar aandacht altijd trekken. Jaren later keerde zij daarom terug, maar nu als fotograaf. Zij reisde mee met gezelschappen uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Italië. In plaats van het dagelijkse leven in het circus te registreren, regisseert Peels echter haar eigen verhaal. Daarin krijgen de circusartiesten en -dieren allemaal hun eigen rol. Peels noemt het circus zoals zij het fotografeert een 'tussenwereld': de artiesten hebben de circustent en het publiek achter zich gelaten, maar zitten nog wel in hun rol als clown of acrobaat. Ze zijn gekleed om hun act op te voeren, maar het publiek is al naar huis. Een clown staart peinzend voor zich uit, een olifant slaakt een vermoeide zucht. Haar foto's ademen een sfeer van melancholie en eenzaamheid, ontdaan van het exotische laagje dat vaak rond de circuswereld hangt. Maar mistroostig vindt Peels het circusleven niet. Noem haar beelden liever autobiografisch, zegt zij. 'Ik projecteer mijn eigen stemming op de circusartiesten'.

(Bron: 'Songs From the Heart', catalogus BredaPhoto 2014)

Wiesje Peels (The Netherlands, 1975)
got to know the circus as a young child. Her dad ran the one man circus 'Theatro Picollini', where she would sometimes have a small part if nobody in the audience dared to volunteer. Circus life always kept her attention. Therefore, she returned years later, now as photographer. She travelled with troops from The Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland and Italy. However, instead of documenting daily life in the circus, Peels directs her own story. In that story the circus artists and animals all get their own part. Peels calls the circus the way she records it an 'in between world': the performers have left the circus tent and the audience behind, but are still in their role as clown or acrobat. They are dressed to perform their act, but the audience have already gone home. A clown stares, deep in thought; an elephant heaves a weary sigh. Her photos breathe an atmosphere of melancholy and loneliness, stripped of the exotic layer often associated with the circus world. But Peels doesn't regard life in the circus as glum. Rather, call her images autobiographic, she says. 'I project my own mood onto the circus artists'.

(Source: 'Songs from the heart', catalogue BredaPhoto 2014)

goghflow

'Die stroom mogen we niet loslaten'

Vincent van Gogh blijft inspireren. Fotograaf Wiesje Peels en grafisch vormgever Steffen Maas werden door hem gegrepen toen ze in de winter van 2015 en voorjaar 2016 op residentie waren in zijn geboortedorp Zundert. Ze hebben daar zijn leven en werk diepgaand onderzocht en vertaald naar eigen beelden en vormgeving.

Buiten in de natuur zochten ze naar de kleuren en motieven uit Van Goghs werken, zowel de Brabantse als de Franse, de donkere en de lichte. Met scherpe blik ontdekten ze die in het bestaande landschap. Bovendien manipuleerden ze de werkelijkheid soms op geraffineerde wijze waardoor de referentie aan Van Gogh nog versterkte. Boomkwekerijen met vorstnetten werden vervreemdende landschappen. Akkers en kassen werden verrijkt met kleurrijke elementen. De heide kreeg Vincents bloesem.

Het gastatelier van het Van GoghHuis richtten ze in als fotostudio, waar ze modellen uit Zundert portretteerden in decors met ontworpen kostuums en verzamelde attributen die Van Goghs belevingswereld tot uitdrukking brengen. De gecreëerde personages weerspiegelen bekende figuren op de tekeningen en schilderijen van Van Gogh. De man met de sikkel, de zaaier, de schaapsherder en de schovenbinder. Soms in uitgebreide scènes geplaatst, soms geïsoleerd in volledige eenvoud. Zo trachtten ze het archetype van Van Goghs karakters vast te leggen.

'Goghflow' is de pakkende titel van dit project en deze publicatie. Voortvloeiend uit de energie die Van Gogh nog steeds doorgeeft aan kunstenaars van nu. Peels en Maas hebben deze energie doorvoeld en vertaald naar een actuele stroom van beelden die niet alleen verwijzen naar hun inspirator, maar ook tot inspiratie dienen. Hun project kent geen grenzen en iedereen kan er deelgenoot van worden. Of het nu in Zundert, Nederland, België, Frankrijk, Amerika, China of Japan gebeurt, 'Goghflow' zet aan tot creativiteit. In de geest van Van Gogh, als een stroom die we niet mogen loslaten.

Ron Dirven, directeur-conservator Vincent van GoghHuis

great bombay circus

In de zomer van 2001 reisde Wiesje Peels naar India om een documentaire te maken over een jonge indiaase kapitein, die op het grootste schip van de wereld voer, en op verlof ging. Dat ging mis… plots stond ze daar zonder onderwerp en nog een maand India te gaan… Ze liep tegen een affiche aan van 'The Great Bombay Circus'. Ze zocht het circus op en hier begon de terugreis naar haar kindertijd. Het deed haar denken aan de tijd met haar vader die hobbymatig als Enrico Magnetico Theatro Picollini runde. De foto's die ze van TGBC maakte ziet zij zelf als een schetsmatig startpunt van haar serie 'Mimus,. Gaandeweg veranderde haar werkwijze.

plight

Wiesje Peels gebruikt situaties die ze aantreft als metafoor voor haar persoonlijke verhaal. In eerste instantie maakt zij vooral documentaire beelden, maar gaandeweg buigt zij dit om tot autonoom werk. Hiertoe regisseert zij in bepaalde mate de situatie. Er ontstaat een bepaald spanningsveld tussen het kunnen sturen van de gefotografeerden, en het reageren op de bestaande situatie.

opdrachten

 • Fluxum

  Voor de editie van Kunst aan de Maas 2016 maakte beeldend kunstenaar Wiesje Peels de fotoserie Fluxum in opdracht van Stichting Maasmeanders, Gemeente Oss en Bkkc. Mieke Prinse, freelance projectleider in de culturele sector van Prinse Office was de projectleider. Acht opvallende fototorens van Lith tot Keent en een beeld in Ravenstein laten bijzondere verhalen over idyllische plekken langs de Maas zien.

  Wiesje: "Ik kreeg veel vrijheid binnen deze opdracht om de identiteit van het landschap, haar historie en bewoners weer te geven." Een uitdagende opdracht die in een zeer korte tijd gerealiseerd én geproduceerd moest worden. Ik ging op ontdekking, fietste, praatte, logeerde en fotografeerde meerdere keren in het gebied aan de Maas. Resultaat is de fotoserie Fluxum, wat 'stroom' in het latijn betekent.

  Bezoekers worden uitgenodigd met andere ogen naar het gebied te kijken, door te kiezen voor zwart-wit wordt dit versterkt. Fluxum is een combinatie tussen 'old school' documentaire fotografie en geënsceneerde / geregisseerde beelden. Ze is als beschouwer aan het werk gegaan en heeft 'ingegrepen' in het landschap door anekdotes uit het gebied uit te beelden met fictieve karakters die figureren in een door haar verzonnen situatie. De geënsceneerde foto's gaan over reflectie, letterlijk en figuurlijk.
  Naast de fotografie is er een andere artistieke component en dat is de samenstelling van de verschillende foto's op de torens. De foto's op de torens hebben een samenhang. Soms vanuit een vormovereenkomst of de onderwerpen passen bij elkaar en soms zijn ze samengesteld vanuit een intuïtieve beeldreactie.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Go Girl, Seek Happy Nights

  In het kader van het 20 jarig jubileum van het Chassé Theater te Breda heeft Wiesje Peels in opdracht een half jaar de 'five minute call' gefotografeerd. De spanning opwinding, concentratie en voorbereidingen van acteurs, dansers, musici. technici en het publiek vlak voor de 'transformatie'. De resultaten worden in november 2015, tijdens het jubileumweekend van het theater, gepresenteerd in de vorm van een fotoboek. Naast de foto's staan er teksten in het boek van de vlaamse auter Maud Vanhauwaert. De titel 'Go girl, seek happy nights' komt uit Romeo en Julia van William Shakespeare.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Kleedkamer 28

  Tijdens de opdracht 'go girl, seek happy nights' heeft Wiesje Peels kleedkamer 28 van het Chassé Theater getransformeerd tot 'studio'. Ze maakte portretten van acteurs, musici en het personeel. Het seizoensboek '15/'16 siert enkele resultaten. De wolkenlucht is een detail uit het schilderij 'Landschap bij naderend onweer' van de schilder Willem Roelofs (1850). Een romantisch landschap vol drama en contrasten. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum te Amsterdam.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Kalender Layher b.v.

  Wiesje Peels heeft in samenwerking met Reinout van den Bergh een verjaarskalender gerealiseerd voor Layher b.v., een bedrijf wat steigermaterieel levert. A la Pirelli maar dan net even anders!

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Boib

  Voor de opdracht 'Bij Ons In Breda' (deStem) is Wiesje Peels het Breda's Museum ingedoken en heeft ze in samenwerking met het museum Bredanaars geportretteerd met de schatten die in de depots te vinden zijn. Het is een serie geworden, waarvan dit een foto is met een sterke symbolische waarde. Op de achtergrond een schilderij met Mary Stuart. Ze is in de rouw, draagt rouwkleding en -sieraden. Haar man, Willem II stierf acht dagen na de geboorte van hun zoon, Willem III. Hij zit bij haar op schoot. In zijn hand heeft hij een takje oranjebloesem. Voor hem staat een sinaasappelboom, tekens van vruchtbaarheid. Het jongetje voor het schilderij draagt ook rouwsieraden. In zijn hand geen bloesem, geen teken van vruchtbaarheid. Slechts de suggestie. Daarmee beeldt hij de onzekerheid uit van de toekomst van Breda's Museum. De rouw als het verdwijnt, maar ook de hoop dat het bewaard blijft. Uitsterven of voortleven. Dat beeldt de foto uit.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Bougie

  Marc Heijnen Sopacuwa
  Als kind had hij een droom: clown worden. Tijdens zijn studie aan het conservatorium te Maastricht kwam hij in aanraking met het clownsvak. In 1997 ging hij voor Stichting Cliniclowns Nederland werken. Daarnaast speelde hij in verschillende voorstellingen i.s.m. Steven Luca Groenen en heeft Marc inmiddels verschillende straattheater acts onder de naam Bougie. Marc alias Bougie en Wiesje Peels werken al jaren samen als er affiches gemaakt moeten worden of andere publiciteitsbeelden.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Henry V

  Henry V

  Once more unto the breach, dear friends, once more;
  Or close the wall up with our English dead.
  In peace there's nothing so becomes a man
  As modest stillness and humility:
  But when the blast of war blows in our ears,
  Then imitate the action of the tiger;
  Stiffen the sinews, summon up the blood,
  Disguise fair nature with hard-favour'd rage;
  Then lend the eye a terrible aspect;
  Let pry through the portage of the head
  Like the brass cannon; let the brow o'erwhelm it
  As fearfully as doth a galled rock
  O'erhang and jutty his confounded base,
  Swill'd with the wild and wasteful ocean.

  Henry V een serie gemaakt n.a.v de sluiting van Lokaal 01 (werk- en onderzoeksruimte voor jonge hedendaagse beeldende kunstenaars) te Breda.

  Bekijk de video op Vimeo

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Een weg van sterren

  In de zomer van het heilig jaar 2010 heeft Wiesje Peels i.s.m. Mischa Keijser in opdracht van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden en Sjaak Langenberg en Rose de Beer de Camino gefotografeerd. Gezien de populariteit van de Camino Francés koos zij ervoor om te beginnen bij het eindpunt: Finesterre. Met de zon in de rug liep zij de pelgrims tegemoet en volgde zij de gele pijlen tot aan de voet van de Pyreneeën in Saint Jean Pied de Port. Peels fotografeerde en filmde wandelaars die afzien in de hete zon, de rij bij een stempelpost, bijzondere ontmoetingen onderweg, maar ook de achterkant van de route: de toeristen in Santiago de Compostela en Finesterre, het graf van een pelgrim en volgepakte refugio's (sommige Spartaans ingericht, andere compleet met zwembad en een internet corner). Bovendien bracht zij niet alleen de wandelaars in beeld, maar ook de mensen die werkzaam zijn in de 'industrie' achter de route. De situaties die ze aantreft verbijzondert ze door licht, kleurgebruik en houdingen die mensen aannemen.
  Meer informatie: www.wegvansterren.nl

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • FORT ISSI MO

  Branding de Zuiderwaterlinie
  Opdrachtgever: BKKC

  In 2007 vond de reizende expositie plaats in het kader van het grootschalige kunstproject 'Branding de Zuiderwaterlinie'. Het project laat de betekenis zien van de 200 km lange verdedigingslinie die van west naar oost door het Noord-Brabantse land voert. Een linie die losse objecten als forten, vestingwerken, inundatiegebieden en andere landschappelijke kenmerken verbindt. Negen kunstenaars waren uitgenodigd om de rijke schakering aan cultuur van de Zuiderwaterlinie in beeld te brengen en zodoende de samenhang en betekenis van dit erfgoed te versterken. Fort Issi Mo is een drieluik wat Wiesje Peels realiseerde voor dit project.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Poolse bevrijders

  Een eerbetoon aan de Poolse bevrijders (oud-strijders die deel uit maakte van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek die zorgde voor de bevrijding van Breda in 1944) in de vorm van een serie monumentale portretfoto's. Fotografe Wiesje Peels maakte deze dubbelportretten voor de tentoonstelling 'Voor uw en onze vrijheid' ter gelegenheid van de viering van 60 jaar bevrijding door de Polen, in opdracht van Breda's Museum. Zij zijn een voorbeeld van hoe een hedendaagse kunstenaar op een bijzondere manier aandacht weet te vestigen op een stuk geschiedenis. In de militaire dependance van het Stedelijk Museum in Wroclaw (Polen, zusterstad van Breda) waren de dubbelportretten ook te zien.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Earthbound

  7 Kunstenaars en een aantal wetenschappers geven in het project Earthbound hun persoonlijke visie op de vele veranderingen van het Brabantse platteland. Het romantische beeld van het platteland met ploegende boeren en oude boerderijen, bestaat nauwelijks nog. Als gevolg van verkaveling, herstructureringen en economische ontwikkelingen, heeft het platteland een heel nieuw aanzien en andere functie gekregen. Wiesje Peels fotografeerde onder de werktitel; 'Dreiging'. Intieme portretten van Oost-Europeese landarbeiders en een boerenechtpaar in hun beveiligde boerderij, daarnaast fotografeerde zij een aantal mindscapes. Er is een publicatie verschenen en te bestellen via, bestellen@zibra.nl (de kosten van het boek zijn €14,95 plus portokosten)

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Dualbum

  Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Tilburg. Permanent ruimtelijk kunstwerk combinatie met fotografie van de bewoners en fotografie van Wiesje Peels, eigen teksten, typografie en interieurontwerp ism Steffen Maas. In opdracht van Stichting Bronzen Beverfonds en TBV Wonen, Tilburg.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

 • Suikertante

  Wie leent er tegenwoordig nog een kopje suiker van de buren? Met hun project 'Suikertante van de Heuvel' houden kunstenaar Sjaak Langenberg en vormgeefster Rose de Beer de vinger aan de pols van de sociale structuur in de wijk Heuvel in Breda. 300.000 suikerzakjes vormen de spil van dit experiment. 'Als je hart bitter is zal suiker in je mond niet helpen' staat er plagerig op de achterkant van de suikerzakjes. Alle huishoudens in Heuvel kregen een incomplete verzameling van suikerzakjes in de brievenbus. Om een complete verzameling van 24 verschillende zakjes te krijgen moest er geruild worden. De 24 suikerzakjes vormen samen een bijzondere fotoserie van de wijk en haar bewoners. Fotografe Wiesje Peels zwierf enkele maanden door Heuvel om de foto's te maken die op de suikerzakjes prijken.

  Klik op de afbeelding om de serie te bekijken

vlaamse opera

Een aantal beelden uit een studieperiode.

In 2009/2010 heeft Wiesje Peels een aantal maanden als figurant gewerkt bij de Vlaamse Opera in de productie Candide (Voltaire/Leonard Bernstein). De regie en de kostuums waren van de hand van de Londense regisseur Nigel Lowery. Het geregisseerd worden, het samenwerken met musici en technici hebben haar nieuwe inzichten gegeven als beeldend kunstenaar.

cv

"De foto's van Wiesje Peels zijn eerder een uitdrukking van hoe ze persoonlijke verhoudingen interpreteert en naar haar hand zet. Situaties die ze aantreft, verbijzondert ze en werkt ze uit in zorgvuldige fotografische composities.
De kracht van haar foto's zit in de kwetsbaarheid van de menselijke vergankelijkheid. Iets wat waardevol is, staat steeds op het punt van verdwijnen. Vlak voordat het vergaat, legt Wiesje Peels dat in een ontroerend beeld vast."

Alex de Vries, gastconservator De Pont.

CV (Nederlands, Pdf 39kb)CV (English, Pdf 38kb)

recensies

'Het Romantisch Ideaal van Eenling Versus Wereld' (NRC-Handelsblad)
'De Tristesse van het Circus' (BN De Stem)

contact

instagram

Wiesje Peels

de beeldunie

de beeldunie

Een nieuw fotobureau

De Beeldunie vertegenwoordigt momenteel het werk van meer dan vijftig fotografen. De Beeldunie is hét adres voor kwaliteitsfotografie. Ook ik word vertegenwoordigd door De Beeldunie. De database bevat mijn werk en dat van mijn collega-fotografen. Door strenge selectie wordt de kwaliteit gewaarborgd; het vinden van de juiste foto's is daardoor makkelijker.
» Klik hier voor de beeldbank

de beeldunie

Meer informatie over mij en mijn werk is te vinden op mijn profielpagina. Biografie, nieuwste foto's, contactgegevens, galeries en meer:
» Klik hier voor mijn profielpagina

de beeldunie